Voorwaarden

1°Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben de overhand op de bijzondere voorwaarden van de kopers, behalve schriftelijke door ons aanvaarde afwijking. Behoudens tegenstrijdige bepaling zijn al onze facturen betaalbaar op 30 net in onze maatschappelijke zetel. Voor kontante betaling is de korting van 2% aftrekbaar van de waarde der goederen. Voor elke aankoop uit het gamma “winkelinstallatie” geschiedt de levering franco vanaf 2000 €.

2°Al onze prijzen zijn berekend voor goederen die in onze magazijnen afgehaald worden; de goederen reizen op het risico van de bestemmeling. De leveringen geschieden tijdens de normale werkuren, op het adres vermeld op de bestelbon, op een plaats op het gelijkvloers.

3°De prijzen zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en al de belastingen zijn ten laste van de koper.

4°Onze offertes zijn vrijblijvend, verkoop voorbehouden. De prijzen in onze tarieven gelden bij wijze van inlichting, onder voorbehoud van prijsstijgingen die buiten onze macht liggen.

5°Ongeacht de wijze waarop de klant bestelt, erkent hij onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden.

6°De aangeduide termijnen in onze offertes zijn principiële termijnen, die ons niet binden, maar in het algemeen wel nageleefd worden. Als dit niet het geval is, kan geen enkele schadevergoeding voor de vertraging gevorderd worden. De klant kan eventueel zijn bestelling annuleren.

Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen, al dan niet geplaatst, blijven onze volledige eigendom tot de factuur volledig voldaan is. Als de vervaldag niet gerespecteerd wordt zonder geldige reden, kunnen wij over onze leveringen beschikken en zonodig alles terugnemen. De door de klant betaalde sommen worden beschouwd als schadeloosstelling en worden niet teruggestort.

8°In geval van overlijden, faillissement, protest van de koper of ontbinding van zijn maatschappij zal het contract opgezegd worden en artikel 7 blijft van toepassing.

Elke klacht met betrekking tot onze leveringen is slechts ontvankelijk zo ze schriftelijk binnen de zes dagen na ontvangst van de goederen ingediend wordt. Na verloop van deze termijn worden onze leveringen beschouwd als definitief aanvaard, het geen elke mogelijkheid tot latere klacht uitsluit.

10°Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen wij, zonder ander bericht, wissels trekken voor het bedrag van onze schuldvordering, verhoogd met de incasseringskosten. Onze facturen leveren een interest op van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, en zonder ingebrekestelling. Er wordt bovendien uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat, bij gebrek aan betaling op de vervaldag, en zonder enige ingebrekestelling, het bedrag van onze facturen zal verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15 % met een minimum van 40 € als schadevergoeding.

11°In geval van geschil zullen enkel de Brusselse Rechtbanken en het Vredegerecht van Vilvoorde bevoegd zijn om er kennis van te nemen zelfs in geval van trekkingen van wissels, aanvaarding van regelingen en franco zendingen, daar deze geen schuldhernieuwing uitmaken noch afwijking van dit beding van rechtsmachttoeke

Heb je hulp nodig?

Bel ons of stuur ons een e-mail!

 

 

 

Livraison

rapide

 

 

 

15.000 références

en stock

 

 

 

Stock

4000

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Mallentjer nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten